วิถีทางเลือกสรรจับจ่ายใช้สอยอาหารสัตว์

 • 0 ตอบ
 • 3 อ่าน
วิถีทางเลือกสรรจับจ่ายใช้สอยอาหารสัตว์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2021, 01:08:00 PM »
หลักการเลือกสรรจับจ่ายใช้สอยอาหารสัตว์


 • เจาะจงเลือกเครื่องกินให้ถูกต้องกับชนิดสัตว์ที่เลี้ยง : อาหารบรรลุเป้าหมายรูปที่ผลิตออกจำหน่ายตามท้องตลาดแบ่งออกเป็นทางใหญ่ได้ 3 ถนน เป็น อาหารปลา อาหารกุ้งน้ำจืด อาหารสัตว์พร้อมกับอาหารกุ้งทะเล  อาหารแต่ละประเภททำจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ แหวกแนวกันออกไป พร้อมด้วยมีองค์ประกอเรื่องางเคมีที่แหวกแนวกันด้วยให้เหมาะกับประเภทและสัดส่วนของสัตว์น้ำ ฉะนั้นผู้เลี้ยงจึงควรเจาะจงเลือกอาหารให้เหมาะกับผู้มีชีวิตที่เลี้ยงดู
 • เลือกสรรปริมาตรพร้อมทั้งรูปแบบของเครื่องกินให้เหมาะกับปริมาตรของสัตว์น้ำ : อาหารสัตว์ความจุของอาหารมีความหมายอันสำคัญอื้อซ่า  ทั้งนี้ปริมาตรของอาหารจะขึ้นกับชนิดพร้อมกับอายุของสัตว์น้ำเพราสมมติว่าอาหารมีความจุกระชับเกินไป  สัตว์น้ำจะจับกินได้ลำบาก  เพียงนั้นแม้ว่าอาหารมีความจุใหญ่เกินไป สัตว์น้ำจะกินไม่ไหวอาหารที่เหลืออยู่ในบ่อจะมีผลถึงแก่กรรมต่อคุณค่าน้ำ
 • พิจารณาวัตถุดิถ้อยคำี่ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารสัตว์น้ำ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในอาหารสัตว์น้ำ ตัวอย่างเช่น  ปลาป่น  กากถั่วเหลือง รำข้าว  แป้งสาลี  กับอื่นๆ ซึ่งบนภาชนะบรรจุอาหารสัตว์น้ำจะมีรายชื่อของวัสดุดิเหตุการณ์ี่เป็นองค์ประกอบของอาหารอยู่ จำพวกของวัตถุดิบอาจบอกถึงคุณภาพของอาหารนั้นได้อย่างกำจัดวๆ ตัวอย่างเช่น  การมีปลาป่นเป็นองค์ประกอบย่อมดีกว่ามีเนื้อด้วยกันกระดูกป่นดำรงฐานะองค์ประกอบ พร้อมทั้งในอาหารกุ้งทะเลไม่ควรใช้เนื้อพร้อมกับกระดูกป่น
 • กลิ่น : อาหารที่ดีควรมีกลิ่นดึบอกเลิกูดให้สัตว์น้ำเข้าล้นหลามินอาหารได้มหาศาลขึ้น อาหารสัตว์ควรหลีกหนีอาหารที่มีอยู่กลิ่นเหม็นหืน เนื่องจากจะเป็นเหตุให้รสชาติของอาหารไม่ทำงาน  คุณราคาทางอาหารห่วย  พร้อมกับยังเป็นอันยี่ห้อยต่ออนามัยของสัตว์น้ำโดยตรง
 • สี : อาหารสัตว์น้ำควรมีสีที่เท่าเทียมกันตลอดทั้งถุง  ความแหวกแนวของสีในเม็ดอาหาร  แสดงว่าวัสดุดิบไม่ไหวรับการผสมอย่างทั่วถึงหรือเกิดด้วยเหตุว่าความสุกของเม็ดข้าวปลาอาหารไม่สมดุล
 • ความสดของอาหาร : โภชนาสัตว์น้ำไม่เหมาะมีอายุการเรียบเรียงมากกว่า 3 นิศานาถ อาหารสัตว์ เพราะจะทำเอาคุณราคาของอาหารเสีย พร้อมทั้งคงจะมีเชื้อรามีขึ้นได้  ในเรื่องที่ผู้ซื้อพบเชื้อราในถุงภักษาสัตว์น้ำ  ให้นำส่งคืนห้างร้าน
 • สิ่งของปะปน : ภัตที่ดีไม่ควรมีไอเท็มอื่นปลอมปน  อาทิเช่น  แมลง เหรอ หนอน ก้อนกรวด ก้อนหิน ทราย เปลือกปูน  หอยกับอื่น ๆ การมีสิ่งของปะปนแสดงให้เห็นว่าอาหารสัตว์ การเรียบเรียงบำรุงรักษาวัตถุดิเนื้อความี่ใช้ในการผลิตไม่ชำนาญกับอาหารที่ผลิตไม่ได้รับการบังคับคุณภาพประกอบกิจนบรรจุ
 • ฝุ่น : ภักษาที่มีฝุ่นท่วมท้นอาหารสัตว์จะเป็นเหตุให้ข้าวสูญวางวายไปในน้ำและทำเอาน้ำตายอาหารที่ดีจงมีฝุ่นไม่เลยร้อยละ 2
 • ความคงทนทนของอาหาร : อาหารสัตว์น้ำจะจำเป็นต้องมีความคงทนทนอยู่ในน้ำได้นานพอราวๆตามรูปพรรณการกินอาหารของสัตว์น้ำเพื่อให้คุณสนนราคาทางอาหารยังครบอยู่ไม่ละลายน้ำไปกระทำการนที่สัตว์น้ำจะกินอาหารกุ้งควรมีความคงทนในน้ำไม่ต่ำกว่า 2  ชม.ส่วนอาหารปลามีความคงทนในน้ำไม่น้อยกว่า 15 minute  - 1 h.  ขึ้นกับจำพวกของปลา
 • เลือกซื้ออาหารสัตว์น้ำที่ลงทะเบียนแล้ว : ควรซื้ออาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วโดยมองดูจากฉลากจะต้องมีเลขบัญชีรายชื่ออาหารสัตว์น้ำ  ซึ่งเล่นว่าได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือไม่กรมปศุสัตว์แล้ว อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้วจะมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ประกอบด้วยอักษร “ป” ด้วยกันตามด้วยรหัสตัวเลขอีก 10 ตัว  ราวกับ  ป. 01 01 43  9000  เหรอแม้ว่าอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์จะมีเฉพาะรหัสตัวเลข 10 ตัวดั่ง 01 02 45  9999  หรือว่าเชี่ยวชาญสอบถามข่าวสารอาหารที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้ที่ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืดพร้อมทั้งสถาบันการศึกษาค้นคว้าอาหารสัตว์น้ำด้านหลังฝั่งกรมประมง  Tags : อาหารสัตว์เลี้ยง